September 9, 2014

Vuitton MostraKyoko KOIZUMI (c)Louis Vuitton – Shoichi Kajino