September 9, 2014

Vuitton MostraHidetoshi NAKATA (c)Louis Vuitton – Shoichi Kajino